Tryggere kjøring med henger 

Ettersom det er så praktisk å kunne kjøre bil, velger de aller fleste av oss å skaffe oss førerkort så fort som mulig etter at vi har fylt 18 år. En kjent utfordring innen bilkjøring er å kjøre med tilhenger festet bak på bilen. Kjøringen blir med en gang litt mer utfordrende, og den kjente blindesonen oppstår gjerne raskere. 

En gjennomsiktig tilhenger

Forskerne som jobber hos Land Rover, har fått med seg dette problemet. Land Rover er tross alt det bilmerket som blir mest brukt til å kjøre med tilhenger. Forskerne har satt seg som mål å finne opp en løsning som kan gjøre kjøring med tilhenger enklere, og det har de fått til. Funksjonen forskerne har kommet opp med, gjør at en serie med ulike kameraer som er koblet sammen gjør tilhengeren gjennomsiktig, og det er mulig å se bilene som eventuelt befinner seg bak tilhengeren. Dette høres kanskje for godt ut til å være sant, men det er det. Bildet som de ulike kameraene fanger opp, blir automatisk sendt til speilet i bilen, slik at føreren kan kjøre på en tryggere måte.

Land Rover uten tilhenger

Informasjon om lasten

I tillegg til at føreren blir mer oppmerksom, så er det en annen koblingsmulighet for denne nye funksjonen som gir føreren enda mer informasjon. Når funksjonen kobles til en smarttelefon, så er det mulig å lese av ulik informasjon om lasten, uansett om det er en henger eller en campingvogn. Blant annet får man informasjon om status på lasten bak bilen, i tillegg til at ulike sensorer vil kunne fortelle føreren om lasten er stabil eller ustabil.

Bil med campingvogn

Denne funksjonen er virkelig revolusjonerende for de som ofte kjører med campingvogn bak bilen. Campingvogner kan ofte være store og lange, og de ødelegger mye av sikten for føreren. Med denne nye funksjonen blir det nå også trygt å kjøre med campingvogn bak bilen. Hvis man til tross for denne nye teknikken likevel tenker at man ikke vil kjøre med campingvogn bak bilen, så kan man heller velge å ta inn på hotell.